Studerende i Søndermarkens Børnehus

Vi har i Søndermarkens Børnehus mulighed for at have studerende. Du kan læse mere om, hvordan det er at være studerende ved os, her på siden.

Vejledere:

Vi har to pædagoger i huset der har vejlederuddannelsen og vi værdsætter samarbejdet med de studerende højt. De studerende får 1 times vejledning pr. uge.
Vi modtager pædagogstuderende fra Jelling seminarium og PAU elever fra SOSU skolen i Vejle.

1. praktikperiode

 • Vi tilbyder den studerende:

  • En funktionsopdelt børnehave med gruppetid fra kl. 9.30 – 12.30
  • En børnehave med omkring 120 børn, der er aldersopdelt i 6 grupper + en minigruppe.
  • Kendskab til en eller flere aldersgrupper.
  • Kendskab til minigruppe:
   - Spirene: Børn med sociale og følelsesmæssige udfordringer.
  • 20 kollegaer med vidt forskellige interesser, baggrunde og alder.
  • Et lederteam der tør tage ansvar og arbejde med personalegruppen
  • En vejleder der er nytænkende og engageret i den studerende og prioriterer tiden til
   vejledning højt. Vi er to med PD modul i vejledning.
  • Vejledning 1,5 timer pr. uge
  • At hele personalegruppen er medansvarlige for den studerendes faglige, personlige og
   sociale udvikling.

   

  • Vejledning indenfor flere forskellige temaer:
   • Læreplaner
   • AKT pædagogik (adfærd, kontakt og trivsel)
   • Forældresamarbejde
   • Personalesamarbejde
   • Relationsarbejde
   • Spirerbørn
   • Inklusion
  • Mulighed for vejledning indenfor forskellige temaer:
   • Fra dagpleje til børnehave
   • Fra børnehave til skole
   • Sprogvurdering
   • Forældrebestyrelsessamarbejde
   • Sprogstimulering
   • Motoriks stimulering
   • Mad og måltidspolitik
   • Mobbepolitik
   • Tværfagligt samarbejde (Tværs)
   • Adoption
 • Vi forventer af den studerende:

  • At du sætter en dag af til forbesøg (8.30-12.30)
  • At du vil være med til at gøre en forskel for børnene.
  • Forsøge at tage ansvar i samarbejde med din vejleder og sige eller gøre det du mener der er
   godt i den givne situation
  • At du kan gøre tingene af dig selv i samarbejde med din vejleder - både af pædagogisk og af
   praktisk art.
  • At du er forberedt til vejledning, får lavet/læst det aftalte.
  • At du sørger for at lave dagsorden og referat af vejledningstimerne - i samarbejde med din
   vejleder.
  • At du i samarbejde med din vejleder laver en vejledningsplan for hele din praktik.
  • At du til hver vejleding udtrykker hvordan det går og hvilke refleksioner du har omkring det
   pædagogiske arbejde.
  • At du begrunder og forholder dig etisk og kritisk reflekterende til din daglige pædagogiske
   praksis.
  • At du laver nedskrevne iagttagelser i forhold til omdrejningspunktet for praktikken.
  • At du deltager i planlægning, gennemførelse og evaluering af den pædagogiske proces.
  • At du bruger logbog til at skrive oplevelser, iagttagelser og refleksioner ned i.
  • At du bruger og videregiver dine 3 dage i ugen fra seminariet.
  • At du er tro mod de beslutninger der bliver truffet i huset.
  • At du overholder tavshedspligten.
  • At du i samarbejde med din vejleder søger relevant litteratur.

2. praktikperiode

 • Vi tilbyder den studerende:

  • En funktionsopdelt børnehave med gruppetid fra kl. 9.30 – 12.30.
  • En børnehave med omkring 120 børn, der er aldersopdelt i 6 grupper + en minigruppe.
  • Kendskab til flere aldersgrupper.
  • Kendskab til og mulighed for deltagelse i minigruppe:
   - Spirene: Børn med sociale og følelsesmæssige udfordringer.
  • 20 kollegaer med vidt forskellige interesser, baggrunde og alder.
  • Et lederteam der tør tage ansvar og arbejde med personalegruppen
  • En vejleder der er nytænkende og engageret i den studerende og prioriterer tiden til
   vejledning højt.
  • Vejledning 1,5 timer hver uge.
  • At hele personalegruppen er medansvarlige for den studerendes faglige, personlige og
   sociale udvikling.
  • Vejledning inden for flere forskellige temaer
   • Læreplaner
   • Ledelsesarbejde
   • Forældresamarbejde
   • Personalesamarbejde
   • PPR samarbejde
   • Sprogstimulering
   • AKT pædagogik (adfærd, kontakt og trivsel)
   • Tværfagligt samarbejde (Tværs)
   • Forældrebestyrelsessamarbejde
   • Spirerbørn
   • Mobbepolitik
   • Motoriks stimulering
   • Mad og måltidspolitik
   • Ledelse
  • Mulighed for vejledning af flere forskellige ressource personer, indenfor forskellige temaer.
   • Fra dagpleje til børnehave
   • Fra børnehave til skole
   • Sprog vurdering
   • Adoption
   • Sorg og krise
   • Alkohol
  • Mulighed for deltagelse i forældresamtaler
 • Vi forventer af den studerende:

  • At du afsætter 2 dage til forbesøg.
  • At du vil være med til at gøre en forskel for børnene.
  • Tør tage ansvar og sige eller gør det du mener der er godt i den givne situation.
  • At du kan gøre tingene af dig selv - både af pædagogisk og af praktisk art.
  • At du er forberedt til vejledning, får lavet/læst det aftalte.
  • At du sørger for at lave dagsorden og referat af vejledningstimerne.
  • At du laver nedskrevne iagttagelser i forhold til omdrejningspunktet for praktikken.
  • At du planlægger, gennemfører, dokumenterer og evaluerer pædagogiske processer.
  • At du til hvert personalemøde (en gang om måneden) fortæller om hvad du pt. arbejder med
  • At du til vejledning udtrykker hvordan det går og hvilke refleksioner du har omkring det
   pædagogiske arbejde.
  • At du begrunder og forholder dig etisk og kritisk reflekterende til dit og praktikstedets
   daglige pædagogiske praksis.
  • At du bruger logbog til at skrive oplevelser, iagttagelser og refleksioner ned i.
  • At du bruger og videregiver din teoretiske viden fra seminariet.
  • At du er tro mod de beslutninger der bliver truffet i huset.
  • At du overholder tavshedspligten.
  • At du er fleksibel i dit arbejde.
  • At du er sparringspartner i samarbejde med din vejleder
  • At du selv søger relevant litteratur.
  • At du deltager i årsplanlagte aktiviteter

3. praktikperiode

 • Vi tilbyder den studerende:

  • En funktionsopdelt børnehave med gruppetid fra kl. 9.30 – 12.30.
  • En børnehave med omkring 120 børn, der er aldersopdelt i 6 grupper + en minigruppe.
  • Kendskab til flere aldersgrupper.
  • Kendskab til og mulighed for deltagelse i minigruppe:
   - Spirene: Børn med sociale og følelsesmæssige udfordringer.
  • 20 kollegaer med vidt forskellige interesser, baggrunde og alder.
  • Et lederteam der tør tage ansvar og arbejde med personalegruppen
  • En vejleder der er nytænkende og engageret i den studerende og prioriterer tiden til
   vejledning højt.
  • Vejledning 1,5 timer hver uge.
  • At hele personalegruppen er medansvarlige for den studerendes faglige, personlige og
   sociale udvikling.
  • Vejledning af flere forskellige ressource personer, indenfor forskellige temaer
   • Læreplaner
   • Anerkendende pædagogik
   • Ledelsesarbejde
   • Forældresamarbejde
   • Personalesamarbejde
   • PPR samarbejde
   • Akt. pædagogik (adfærd, kontakt og trivsel)
   • Tværfagligt samarbejde (Tværs)
   • Sprogstimulering
   • Motoriks stimulering
   • Mobbepolitik
   • Forældrebestyrelsessamarbejde
   • Spirerbørn
   • Mad og måltidspolitik
  • Mulighed for vejledning af flere forskellige ressource personer, indenfor forskellige temaer.
   • Fra dagpleje til børnehave
   • Fra børnehave til skole
   • Sorg og krise
   • Alkohol
   • Sprog vurdering
  • Mulighed for deltagelse i forældresamtaler
 • Vi forventer af den studerende:

  • At du afsætter 2 dage til forbesøg.
  • At du vil være med til at gøre en forskel for børnene.
  • At du tager ansvar og siger eller gør det du mener der er godt i den givne situation.
  • At du kan gøre tingene af dig selv - både af pædagogisk og af praktisk art.
  • At du er forberedt til vejledning, får lavet/læst det aftalte.
  • At du sørger for at lave dagsorden og referat af vejledningstimerne.
  • At du laver nedskrevne iagttagelser i forhold til omdrejningspunktet for praktikken.
  • At du planlægger, gennemfører, dokumenterer og evaluerer pædagogiske processer.
  • At du til hvert personalemøde (en gang om måneden) fortæller om hvad du pt. arbejder med
  • At du til vejledning udtrykker hvordan det går og hvilke refleksioner du har omkring det
   pædagogiske arbejde.
  • At du begrunder og forholder dig etisk og kritisk reflekterende til dit og praktikstedets
   daglige pædagogiske praksis.
  • At du bruger logbog til at skrive oplevelser, iagttagelser og refleksioner ned i.
  • At du er tro mod de beslutninger der bliver truffet i huset.
  • At du overholder tavshedspligten.
  • At du er fleksibel i dit arbejde.
  • At du kan beherske den pædagogiske profession
  • At du er sparringspartner i samarbejde med din vejleder.
  • At du bruger og videregiver din teoretiske viden fra seminariet.
  • At du selv søger relevant litteratur.
  • At du deltager i årsplanlagte aktiviteter.

PAU-elever

 • Vi tilbyder den studerende:

  • En funktionsopdelt børnehave med gruppetid fra kl. 9.30 – 12.30
  • En børnehave med omkring 120 børn, der er aldersopdelt i 6 grupper + en minigruppe.
  • Kendskab til en eller flere aldersgrupper.
  • Kendskab til minigruppe:
   - Spirene: Børn med sociale og følelsesmæssige udfordringer.
  • 20 kollegaer med vidt forskellige interesser, baggrunde og alder.
  • Et lederteam der tør tage ansvar og arbejde med personalegruppen
  • En vejleder der er nytænkende og engageret i den studerende og prioriterer tiden til
   vejledning højt. Vi er to med PD modul i vejledning.
  • Vejledning 1,5 timer hver anden uge
  • At hele personalegruppen er medansvarlige for den studerendes faglige, personlige og
   sociale udvikling.
  • Vejledning indenfor flere forskellige temaer:
   • Læreplaner
   • AKT pædagogik (adfærd, kontakt og trivsel)
   • Forældresamarbejde
   • Personalesamarbejde
   • Relationsarbejde
   • Spirerbørn
  • Mulighed for vejledning af flere forskellige ressourcepersoner, indenfor forskellige temaer.
   • Sorg og krise
   • Alkohol
   • Fra dagpleje til børnehave
   • Fra børnehave til skole
   • Sprogvurdering
   • Forældrebestyrelsessamarbejde
   • Sprogstimulering
   • Motoriks stimulering
   • Mad og måltidspolitik
   • Mobbepolitik
   • Tværfagligt samarbejde (Tværs)
   • Adoption