Dagplejesamarbejde - Brobygning mellem dagpleje og børnehave

Her kan du læse om, hvad vi er opmærksomme på ved skift mellem dagplejen og Børnehaven i Søndermarkens Børnehus.

Opstart i Børnehaven

Vi er meget bevidste om at opstarten i børnehaven kan være en stor mundfuld for et 3 årige barn.

Vi gør meget ud af at overgangen skal være trygt - både for børn og forældre. Vi har vores yngste afdeling, hvor alle nyopstartede 3 årige børn er.
De har en tryg base, hvor tilknytningen bliver højt prioriteret. Derfor er vi også meget bevidste om at det så vidt muligt er de samme kendte voksne, der er der hele dagen.

Vi er 2-3 personaler i hver gruppe og forsøger max at være 18-20 børn. Vi prioriterer mest personale ved de yngste børn.

I samarbejde med dagplejerne opfordrer vi altid til, at de kommer på besøg med deres dagplejebørn inden barnet starter.

Ligeledes har vi et godt samarbejde med vores vuggestuegruppe i huset, hvor overgangen stille og roligt opstartes inden børnehavestart - selvfølgelig i samarbejde med forældrene.
Vi ønsker at forældre og barn afsætter tid til en samtale med primærpædagogen inden opstart.