Aldersopdelt

Vi er 5-6 forskellige aldersopdelte grupper i Søndermarkens Børnehus, afhængig af årstiden.

Navnet på gruppen følger barnet gennem hele børnehavetiden. Desuden har vi en vuggestuegruppe samt en minigruppe som er en gruppe for børn med særlige behov:

  • Yngstegruppen 3 - 4 år
  • Mellemgrupper 4 - 5 år
  • Ældstegruppen 5 - 7 år
  • Vuggestuen 
  • Gruppen for børn med særlige behov
    Spirerne