Medicingivning

Vi giver som udgangspunkt ikke medicin.

Som udgangspunkt giver vi ingen former for medicin i Søndermarkens Børnehus - ved kroniske sygedomme kan det dog være en nødvendighed for barnets velbefindende - som forebyggelse og behandling af astma, diabetes, epilepsi m.m.

Dagtilbud og sundhedsplejen i Vejle Kommune har udarbejdet følgende supplerende bemærkninger til medicingivning til børn i dagtilbud. Skrivelse til understøttelse af medicingivning til børn i dagtilbud i Vejle kommune.