Den styrkede pædagogiske læreplan

Læs vores pædagogiske læreplan herunder

Vi arbejder bevidst med læreplaner i Søndermarkens Børnehus. Hele personalegruppen er opmærksomme på de forskellige læreplanstemaer og målretter aktiviteterne dertil.

Her kan du læse vores pædagogiske læreplan