Den gode overgang - fra vuggestue til børnehave

Herunder kan du læse om den gode overgang - fra vuggestue til børnehave

I Søndermarkens Børnehus har vi stor fokus på at skabe den bedst mulige overgang fra vuggestuen til børnehaven - for det enkelte barn. Vi er opmærksomme på at samarbejdet mellem personalet i vuggestuen og børnehaven, har afgørende betydning for hvordan overgangen opleves for både børn og forældre.

Vi oplever det er meget positivt for vuggestuebarnet at det kender de fysiske rammer samt de voksne i børnehaven inden børnehavestart. Vuggestuepersonalet er derfor opmærksomme på at de børn, som nærmer sig børnehavestart kommer kontinuerligt på besøg i børnehavegruppen.
Cirka 1 måned før børnehave start, vil barnet få en fast besøgsdag i ugen i børnehaven. Disse dage planlægges i samråd med børnehavepersonalet på den pågældende stue, hvor barnet skal starte.

Ved første besøg i børnehaven vil personale fra vuggestuen så vidt muligt være tilstede sammen med barnet og ved sidste besøg spiser barnet med i børnehaven og evt. også sover.
Ligeledes kommer vuggestuebarnet ind at sove på en madras på stuen for at lette overgangen til måden børnehaven sover middagslur på.

I kan forvente at der sker store ændringer i overgangsperioden fra vuggestue til børnehave. I vil måske opleve at jeres barn viser endnu større selvstændighed og vil klare flere opgaver selv. Vi mener det er vigtigt at støtte op om denne udvikling og også stille større krav til barnet f.eks. i forbindelse med af-og påklædning og toiletbesøg. Derfor ser vi også gerne at barnet har todelt undertøj på ved 2 års alderen. Vi ser, hvordan børn pludselig vokser en halv meter når de bliver gjort opmærksomme på alt det de mestrer.

For at lette overgangen fra vuggestue til børnehave kan I, som forældre, være behjælpelige og øve nogle af følgende ting derhjemme, for at gøre jeres barn mere selvhjulpen:

  • Lad jeres barn selv tage tøj af og på, også overtøj og sko - hav tålmodighed og afsæt måske lidt ekstra tid inden I skal ud af døren.
  • Lad jeres barn selv gå ind af døren om morgenen i institutionen, lad barnet hjælpe med at bære kassen eller tasken.
  • I må gerne overveje om I skal (ligesom der allerede bliver gjort i vuggestuen) bede jeres barn om at bruge toilettet ved bleskift og efterfølgende selv vaske hænderne.

Overleveringssamtale

For at få den bedste mulige opstart i børnehaven, afholder vi en samtale kort før børnehavestart hvor forældre og primærpædagog fra vuggestuens deltager samt voksen i børnehaven, hvis det er muligt. Overleveringssamtalen holder vi ud fra tanken om, at jo større viden og kendskab børnehaven har til barnets liv og udvikling hjemme og i vuggestuen, jo bedre forudsætninger har vi for at støtte barnet i overgangen.

I et samspil fortæller vi hvordan barnet har det i vuggestuen og derhjemme, barnets nærmeste udviklingszone og hvor der har været behov for opmærksomhed eller særlig støtte fra personale og forældre – ud fra dialogprofilen.

Børnehavepersonalet orienterer forældrene om livet i børnehaven, opstart og gensidige forventninger.