Velkommen til vuggestuen i Søndermarkens Børnehus

Her kan i læse om de praktiske informationer i/om vores institution. Er der noget I er i tvivl om eller har I spørgsmål, så spørg endelig personalet.

Vuggestue - Velkomst

 • Velkommen

  Vi glæder os meget til, at du begynder her i vuggestuen.

  Vi gør meget ud af at opstarten skal være tryg og forudsigelig både for dig og for dine forældre.

  Vi benytter meget billeder i hverdagen – billeder af dig, billeder af din familie (derfor bedes I medbringe billeder af mor, far og evt. søskende) - samt billeder der understøtter aktiviteter i vores hverdag.

  Desuden benytter vi babytegn for at understøtte den sproglige udvikling – ligesom vi synger dagligt.

  Du skal være inde hos Ællingerne og dine voksne hedder:

  • Pædagog: Lisbeth Møller
  • Pædagog: Anette Hald
  • Pædagogmedhjælper: Marie Louise Holmgaard
  • Pædagogmedhjælper: Karoline Andersen

  Leder af institutionen: Britta Troelsen

 • Lidt om Søndermarkens Børnehus

  Den aldersintegrerede institution ligger i området bag Søndermarksskolen og ved siden af lægehuset.

  Vi er en institution normeret til cirka 100 børnehavebørn, 14 vuggestuebørn og 8 børn med særlige behov.

  Vi er en institution med dejlige indendørs rammer - et stort ude område med legeplads, hvor der er jordvolde, cykelbane, legehuse, sandkasse, multibane og bålplads.

  Vuggestuen har deres egen legeplads, men vi benytter også børnehavens.
  Vi arbejder ud fra vores fem værdiord som er; en anerkendende og værdsættende tilgang med fokus på omsorg, glæde/humør, nærvær og tryghed.

 • Dagsrytmen

  KL. 6.15
  Institutionen åbner, her serveres morgenmad i fællesrummet til kl. 7.00.

  Kl. 6.30/7.00
  Vuggestuepersonale møder ind, vi åbner i vuggestueafdelingen.

  Kl. 8.45
  Der serveres brød, grønsager og lignende.

  Kl. 9.15
  Vi opdeler børnene og laver planlagte aktiviteter eller er ude af huset.

  Kl. 10.45
  Vi spiser frokost.

  Kl. 11.15
  Sovebørnene puttes løbende og resten af børnene leger.

  Kl. 12.00
  Personalet afvikler pauser på skift.

  Kl. 13.30
  Der serveres brød, frugt og lignende for børnene
  efterhånden som de vågner.

  Kl. 16.15
  Vi samler de sidste vuggestuebørn til hygge i
  fællesrummet eller på legepladsen.

  Kl. 16.45
  Institutionen lukker.
  Fredag lukker vi kl. 16.00

  I løbet af dagen holder vi samling med sang og historie/rim
  (Det er alle ca. tider)

 • Søvn

  I vuggestuen er vi opmærksomme på hvor stor en betydning søvn har for det lille barns udvikling. Søvn er en vigtig og afgørende faktor. Hos os sover dit barn når det har behov for det selvfølgelig i samarbejde med jer som forældre.

  Her kan du læse om vores søvnpolitik 

  I skal ikke selv medbringe noget. Vi har dyne og pude – ligesom vi har barnevogne og krybber. Barnet er altid i sele, når det sover.

 • Skiftetøj/Regntøj

  Da det ikke kan undgås, at jeres barn ind i mellem bliver våd eller beskidt, er det vigtigt, at I medbringer skiftetøj. Dette tøj + sovetøj vil vi gerne have i vuggestuens badeværelse.
  Vi er ofte ude at lege, derfor er det vigtigt et jeres barn har passende overtøj med, såsom flyverdragt, jakke, regntøj, gummistøvler, sandaler osv. i forhold til årstiden.

 • Tydeligt navn

  Det gør dagligdagen meget nemmere for både jeres barn og personalet, når der står navn i alt overtøj, fodtøj og legetøj. Vi opfordrer til, at I som forældre hjælper jeres barn med at holde styr på sin garderobe, ejendele m.m

 • Legetøj/sut

  Har jeres barn et stykke legetøj, bamse eller sut det er meget glad for, kan det evt. give barnet tryghed i starten. Ellers opfordrer vi til at I putter sutten i kassen i garderoben inden aflevering.

 • Fødselsdage

  Vi prioriterer at fejre jeres barn i gruppen, det gør vi med sang og gave. I er velkomne til at tage noget med til uddeling – vær opmærksom på at begrænse sukkerindholdet til fødselsdage.

 • Goddag og farvel

  Vi prioriterer at tage godt imod jeres barn om morgenen, vi forsøger at skabe ro, tryghed og nærvær i afleveringsituationen. Det kan være svært at sige farvel om morgenen, men det er vigtigt at I får sagt tydeligt farvel til jeres barn, på den måde lærer jeres barn at nu er mine forældre taget afsted, de kommer senere og henter mig igen.

  I er altid velkomne til at ringe til vuggestuen, hvis I har behov for at høre hvordan det går. Så længe I er i institutionen er det jer der har ansvaret for jeres barn/børn.

  Husk at trykke jeres barn ind/ud på skærmen.

  OBS: Både når I afleverer og henter skal lågen lukkes ved begge håndtag.

 • Grupperne/funktionsrum

  Vi har 5-6 aldersopdelte grupper (3-6 år), 1 vuggestuegruppe og 1 minigruppe. Vores minigruppe er med børn, der i en eller anden grad har brug for mere voksenkontakt og guidning til at forholde sig til hverdagen samt de andre børn.

  Vuggestuen er i samme afdeling som børnehavens yngstegruppe. Vi har et tæt samarbejde med dem, så overgangen til børnehave bliver så optimal som muligt.

  Læs mere om ”Overgang fra vuggestue til børnehave” 
  Kun i garderoben er det tilladt at have fodtøj på. Vi opfordrer jer forældre til at sætte skoene eller tage overtræks sko på, når I går rundt i huset.

 • Nyhedsbreve og ugeplan

  Hver måned modtager I et nyhedsbrev via AULA, her kan I læse om hvad vi har særlig fokus på i vuggestuen. På infotavlen i vuggestuen vil der stå hvad jeres barn har lavet i dag samt sovetider. Det er også her I kan læse vores ugeplan og se hvad netop jeres barn skal lave den pågældende dag.

 • Aula

  I vil desuden via AULA modtage fællesinformationer såvel fra børnehaven, vuggestuegruppen samt kommunen. Husk at få svaret på ferietilmeldinger med så præcise komme/gå tider som muligt, da det har stor betydning for tilrettelæggelsen af
  hverdagen.

  Ofte lægger vi også billeder op af hverdagen. Se dem sammen med jeres barn – det giver anledning til gode snakke og hyggelige stunder.

 • Turdage

  Vi har to faste turdage om ugen ud af huset, altid i mindre grupper og alt fra 1-3 timer afhængig af gruppen af børn. Vi vil blandt andet bruge vores nærområde, skoven og biblioteket og altid med udgangspunkt i pædagogiske læringsmiljøer. Også de små børn kommer ud, så husk overtøj til årstiden.

 • Fridag/Sygdom

  Hvis dit barn er syg eller har en fridag, vil vi gerne at I meddeler det via AULA, da det har stor betydning for tilrettelæggelsen af vores hverdag. Ligesom vi gerne vil at I registrerer hvornår I forventer at hente jeres barn, på den måde kan vi bedre tilrettelægge eftermiddagen på den mest optimale måde for jeres barn.

 • Forældresamtaler

  Vi prioriterer at få en snak med jer forældre, når I kommer på forbesøg med jeres barn. Her vil vi snakke med jer omkring jeres barn, samt vores forventninger til hinanden.

  Efter ca. 4-6 måneder vil der være en forældresamtale, hvor vi snakker om barnets opstart samt dets trivsel.

  Cirka 1 måned før børnehavestart vil vi tilbyde en overleveringssamtale. Her kan børnehavepædagogen også deltage. Der vil altid være mulighed for løbende forældresamtaler.

 • Opstarten

  Vi ligger stor vægt på at jeres barn får en god og tryg opstart. I samarbejde med jer forældre finder vi ud af hvad netop jeres barn har brug for i opstarten.

  Vi anbefaler cirka 1 uge til indkøring, hvor jeres barn får flere og flere timer her alene. Men igen I kender jeres barn bedst – og ved hvad det har behov for.

 • Morgenmad

  Der er morgenmad fra kl. 6.30 til kl. 7.00 i institutionen. Det vil blandt andet bestå af havregryn, havregrød og rugbrød.

 • Frokost- og madordning

  Vi har en frokostordning i institutionen. Det betyder, at børnene ikke må have mad med selv til frokost.

  Der er ansat en køkkenassistent, der vil lave maden efter sundhedsstyrelsens anbefalinger til kostsammensætningen for små børn – hvilket betyder at vi i vuggestuen begrænser sukkerindholdet i alt mad.

  Måltidet vil to til tre gange i ugen være en lun ret eller varmt mad, de øvrige dage vil det være rugbrød med pålæg. Kan barnet ikke lide det der bliver serveret, vil der være andre muligheder – som grød eller hvad vi sammen finder ud af.

  Vi prioriterer gode danske produkter, f.eks. årstidens frugt og grønt. Institutionen har økologisk spisemærke i sølv, hvilket betyder vi bruger 60-90% økologiske produkter.

  Madordningen, som er forældrebetalt (kan fravælges), omfatter både formiddags- og eftermiddagsmad. Måltiderne vil oftest bestå af friskbagt brød, frugt og lign.

  Når gruppen skal på tur, vil der blive smurt en madpakke.

  Der vil blive taget hensyn til læge dokumenteret fødevareallergi, kultur og religion.

 • Modulordninger

  Der kan købes 25, 35 eller fuldtidsmodul i vuggestuen. Hvis I har brug for at komme op i modul, kan det lade sig gøre fra dag til dag. I kan komme ned i modul tid med 1 måneds varsel

 • Medicingivning i Søndermarkens Børnehus

  Vi giver som udgangspunkt ingen form for medicin i Søndermarkens Børnehus. Hvis et barn har brug for astma spray eller har andre kroniske sygedomme hjælper vi selvfølgelig med dette.

  Vi henviser i øvrigt til sundhedsstyrelsens anvisninger

 • Alkohol-, ryge- og mobilpolitik

  Forældrebestyrelsen og personalet har besluttet, at der ikke må nydes alkohol i institutionen. Dette gælder også, når vi har sommerfest eller andre forældrearrangementer.

  Pr. 15. aug. 2007 blev det forbudt at ryge på alle offentlige steder. Dette gælder også i vores institution og på udearealerne (inkl. parkeringspladsen).

  Vi opfordrer jer til at lade jeres mobiltelefon være slukket eller blive i bilen når I afleverer eller henter, på den måde kan I være nærværende med jeres barn/børn

 • Arrangementer

  Bedsteforældredag en formiddag i maj eller september måned.

  Forældremøde med valg til bestyrelsen i maj måned.

  Sommerfesten i juni måned er vores årlige begivenhed, hvor vi har arbejdet med et tema, samt laver forskellige aktiviteter. Det hele afsluttes sidst på ugen, hvor I forældre kan komme og være med.

  Morgenhygge og Lucia optog i december.