Vuggestue

I Søndermarkens Børnehus har vi en vuggestuegruppe der hedder Ællingerne. Vores vuggestue er normeret til 12 børn.

Opstart i vuggestuen

Vi er meget bevidste om at opstarten i vuggestuen kan være en stor mundfuld for det lille barn.
Derfor gør vi også meget ud af at opstarten skal være tryg og forudsigelig - både for børn og forældre.

Vi ønsker og prioriterer et tæt samarbejde med forældrene, det er vigtigt for det lille barns trivsel - ligesom vi ønsker at forældre og barn afsætter tid til en samtale med primærpædagogen inden opstart. På den måde opnår vi et større kendskab til barnet og dets vaner og rutiner.

Vuggestuen er i vores yngste afdeling, hvor også de nyopstartede 3 årige børn er.
De har en tryg base, hvor tilknytningen bliver prioriteret højt. Vi er fast 2 pædagoger, 1 pædagogstuderende og 1 medhjælper knyttet til gruppen og er meget bevidste om at hvis det bliver nødvendigt, så er det kendte voksne der vikarierer i gruppen.

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for kost til 0-3 årige, hvilket betyder vi begrænser sukkerindholdet i dagligdagen.

Vi er meget opmærksomme på forskellige læringsmiljøer i vuggestuen. Derfor opdeler vi dagligt børnene i mindre grupper hvor læring og børnefællesskabet er i fokus - vi vil meget gerne fortælle jer om hvem vi er og hvad vi laver, så kom gerne på et uforpligtende besøg.

I vuggestuen sover børn når de er trætte - selvfølgelig i tæt samarbejde med forældrene.
Ved at trykke her kan I læse mere om vores søvnpolitik. 

Vi prioritere overgangen til børnehaven rigtig højt og ser det som en fordel for barnet at vi er i samme hus som børnehaven.
Ved at trykke her kan I læse mere om overgangen til børnehaven.

Vi benytter babytegn til at understøtte barnets sprog og fremme dets sprogudvikling.
Det kan i læse mere om under.

Baby tegn

 • Sprog og sprogligudvikling

  I vuggestuen i Søndermarkens Børnehus bruger vi babytegn til at understøtte barnets sprog og fremme dets sproglige udvikling. Allerede fra barnet er helt lille, er det i stand til at bruge sine hænder og fingre til at forme tegn - langt før at det er i stand til at formulere ord.

  Derfor kan barnet via. babytegn give udtryk for behov, følelser og interesser allerede fra det er helt lille.

  Uden at tænke over det, bruger I allerede babytegn i dagligdagen. Eksempelvis ved at lære barnet at vinke, ryste på hovedet for et nej, nikke for et ja eller at pege – alt dette er jo også babytegn.

 • Forskning

  Forskning viser at babytegn:

  • Stimulerer barnets sproglige udvikling
  • Giver barnet mulighed for at udtrykke sine følelser, ønsker og behov
  • Mindsker frustrationer som opstår når man ikke bliver forstået
  • Giver højere IQ
  • Øger barnets selvværd
  • Styrker båndet mellem forælder og barn
 • Babytegn i vuggestuen

  Al forskning viser at babytegn styrker barnets sprogtilegnelse frem for at hæmme det. Vi bruger babytegn i hele dagligdagen i vuggestuen, men vi bruger dem særligt meget under måltiderne og når vi synger til vores samlinger. Et godt eksempel på det er når vi synger Lille Peter edderkop, som er fuld af fagter og babytegn.

 • Den voksnes rolle

  Når man bruger babytegn er det vigtigt at babytegnet ikke står alene, men at man som voksen også siger ordet mens man laver tegnet. Tegnet skal være et supplement til sproget, og ikke omvendt. Når barnet har lært at sige ordet, stoppes brugen af tegnet.

 • Udlevering af pjece

  I Søndermarkens Børnehus har vi samlet de babytegn, som vi bruger mest i vuggestuen. 

  Denne pjece udleveres ved opstartssamtalen. 

 • Mere information

  Hvis I vil have mere information omkring babytegn kan vi f.eks. anbefale bogen "Babytegn – tal med dit barn før det
  kan tale" af Linda Acredolo og Susan Goodwyn. 

  Og der er også f.eks. denne plakat man kan købe.