Alkoholpolitik i Søndermarkens Børnehus

Læs mere om vores alkoholpolitik her på siden.

I Søndermarkens Børnehus har vi et menneskesyn, der gør, at vi ønsker at tage hånd om mennesker, der ikke trives.

 • Vi er opmærksomme på, at overforbrug af alkohol er et samfundsmæssigt problem.
 • Vi er bevidste om, at forældres alkoholvaner ofte påvirker børns udvikling og generelle trivsel.
 • Vi ved ligeledes, at forældres alkoholproblemer direkte skader børn - disse børn har samtidig en væsentlig øget risiko for selv at udvikle en række forskellige vanskeligheder.
 • Vi vil gerne være en arbejdsplads, hvor vi er opmærksomme på kollegers trivsel.

Det betyder at:

 • Vi informerer forældre om institutionens alkoholpolitik ved 1. forældresamtale / orienteringsmøde.
 • Det er ikke tilladt for hverken personale eller forældre at indtage alkohol i arbejdstiden i institutionen. Dette inkluderer også arrangementer, arbejdsdage, sommerfester, fællesspisninger, lejr mm. hvor der deltager børn.
 • Vi serverer ikke alkohol til forældremøder, bestyrelsesmøder, og lign.
 • Vi, med udgangspunkt i barnets trivsel, taler med forældre ved mistanke om overforbrug af alkohol.
 • Vi arbejder ud fra Vejle Kommunes handlevejledning vedrørende ”Børn i familier med alkoholproblemer”
 • Vi informerer nye kolleger om institutionens alkoholpolitik.
 • Vi konfronterer kolleger ved mistanke om alkoholrelaterede problemer. (Ved mistanke om alkoholproblemer hos lederen, konfronteres vedkommende af souschefen)