Velkommen til Søndermarkens Børnehus

Søndermarkens Børnehus er en integreret daginstitution med en gruppe med 10-14 vuggestuebørn og 90 -120 børnehavebørn, fordelt på seks aldersopdelte grupper samt en minigruppe med 8 børn med særlige behov.

Børnehuset er et rart og godt sted at være for børn, forældre og medarbejdere. Et sted hvor tryghed, trivsel, udvikling, læring og inklusion går hånd i hånd og hvor forskellighed opleves som en styrke.