Inklusion

Her kan du læse om, hvad det vil sige, at vores pædagoger er uddannet enten i inklusion eller pædagogisk udviklingsarbejde.

Alle pædagoger har været på uddannelse i enten inklusion eller pædagogisk udviklingsarbejde, derfor arbejder vi bevidst med inklusion i Søndermarkens Børnehus. Er der noget vi i institutionen ønsker at arbejde dybdegående med kan et pædagogisk udviklingsprojekt være et tiltag.

Et eksempel kunne være vores garderobesituation. Her var vores målsætninger:

 • Vi vil have en garderobe situation, hvor de voksne er organiseret med faste aftaler.
 • Vi vil have en garderobe situation, hvor børn hjælper børn, og de kender reglerne og rammerne for hvordan vi færdes i garderoben.
 • Vi vil have en garderobe situation, hvor børnene har gode relationer både til børn og voksne.

 

Se nedenstående beskrivelser

Analysemodeller:

Optagelser – Ipad på stativ – Kvantitativt
Fokuspunkter :

 1. Hvor tit ser vi, at børnene hjælper hinanden.
 2. Hvor mange gange bliver et barn afvist af børn fra gruppen
 3. Hvor mange gange bliver afvist af voksne.

3 x 3 min. (onsdag, fredag + en dag mere)
Nedskrevne iagttagelser – Kvalitativt - 6 x 3 min.

Fokuspunkt: Beskriv en situation, hvor et barn bliver ekskluderet/afvist.

Der skal indgå en onsdag og en fredag samt andre dage i observationerne.
Afleveres den 30. november.

Aktionsmodel for Søndermarkens Børnehus

 • Før fase - Analytisk:

  Hvad er nuværende praksis? Fokus på emnet

  Udviklingsemnet præsenteres. 

  Vi laver dataindsamling inden for emnet.

  PU gruppen vælger 2 dataindsamlingsteknikker og specifikke fokuspunkter som præsenteres den 3. november. 

  Fra 3. november til 30. november skal der indsamles data. Data skal være analyseret og afleveres til PU gruppen den 30. november.

  I analysen skal vi være præcise omkring, hvad ser vi efter/hvor er vores fokus.

 • Før fase - Målsætning

  Hvad burde vi gøre?

  Personalemødet den 7. januar.

  Præsenterer PU gruppens målsætningen som er lavet på baggrund af indsamlet observationer i huset og teoretisk viden om emnet.

 • Aktions fase - Planlægning

  Personalemødet den 7. januar. 

  Mindre grupper arbejder med planlægning og fremlægger, hvad der har været talt om og eventuelle udfordringer og
  dilemmaer.

  Den helt præcise planlægning, med alle detaljer, sker på pædagogisk weekend den. 22.-23. januar. Så vi er klar til gennemførelse fra d. 1. februar til den 9. marts.

  • Struktur
  • Tegn
  • Rekvisitter (fx
   piktogram)
  • Mødetider
  • Voksen antal
  • Lokalitet/sted
  • Hvor er hvem
  • o.s.v.


  Til slut skal vi finde frem til en fælles planlægning.

 • Aktions fase - Gennemførelse

  Fra den 1. februar til den 9. marts. 

  I forløbet laves endvidere dataindsamling på samme måde som fra den 3. november til den 30. november. 

 • Aktions fase - Evaluering

  Den 9. marts er der evaluering hvor personalet kommer med input i forhold til, hvad der fungerer/ikke fungerer. Data skal være analyseret og afleveres til PU gruppen denne dag. 

  Analysen skal fokusere på forskelle/forandringer og der træffes beslutning om eventuelle justeringer i plenum.

  Slut evaluering er den 7. april.

Søndermarkens Børnehus syn på Social Inklusion.

I Søndermarkens Børnehus mener vi, at inklusion er for alle børn. ALLE børn har ret til deltagelse i betydningsfulde børnefællesskaber, da det er herigennem udvikling og læring finder sted.

Forudsætningen for, at barnet føler sig inkluderet i de forskellige fællesskaber er, at deltagelsen er meningsfuld set ud fra barnets perspektiv. Barnets selvforståelse højnes yderligere gennem anerkendelse i differentierede børnefællesskaber.

Vi møder mennesker anerkendende og bestræber os på, at have et bredt normalitets syn, dermed mener vi at vi vil være nysgerrige på forskellige levemønstre, kulturer, normer og adfærdsmønstre. Dette videregives til børnene, så eksklusion begrænses. Den voksnes rolle er at fremme børnenes deltagelsesmuligheder. Vi vil være guidende, vejledende og deltagende i børnefællesskaberne.

I vores arbejde med inklusion og børns deltagelse i betydningsfulde fællesskaber, mener vi at forældresamarbejdet er vigtigt. Vidensdeling mellem hjemmet og børnehaven er en forudsætning for, at skabe en sammenhæng i barnets liv.