Studerende

Studerende i Søndermarkens Børnehus

    Vi har i Søndermarkens Børnehus mulighed for at have studerende. Vi har to pædagoger i huset der har vejlederuddannelsen og vi værdsætter samarbejdet med de studerende højt. De studerende får 1 times vejledning pr. uge.
    Vi modtager pædagogstuderende fra Jelling seminarium og PAU elever fra Sosu skolen i Vejle.

    Klik nedenunder for en mere detaljeret beskrivelse.