Ressourcepersoner

I Søndermarkens Børnehus har vi forskellige ressource personer der er uddannet inden for forskellige områder. Snak med institutionen, hvis I kunne have brug for flere informationer.

AKT - Adfærd, kontakt og trivsel
Motorik og bevægelse
Sprog
Sorg og krise (dødsfald, skilsmisse, psykisk sygdom m.m.)
Alkohol
Mobning
Daycare