Inklusion

Alle pædagoger har været på uddannelse i enten inklusion eller pædagogisk udviklingsarbejde, derfor arbejder vi bevidst med inklusion i Søndermarkens Børnehus.

Er der noget vi i institutionen ønsker at arbejde dybdegående med kan et pædagogisk udviklingsprojekt være et tiltag.
Et eksempel kunne være vores garderobesituation. Her var vores målsætningr:
Vi vil have en garderobe situation, hvor de voksne er organiseret med faste aftaler.
Vi vil have en garderobe situation, hvor børn hjælper børn, og de kender reglerne og rammerne for hvordan vi færdes i garderoben.
Vi vil have en garderobe situation, hvor børnene har gode relationer både til børn og voksne.

Se nedenstående beskrivelser