Aldersopdelt

Aldersopdelte grupper

Vi er 5-6 forskellige aldersopdelte grupper i Søndermarkens Børnehus, afhængig af årstiden. Navnet på gruppen følger barnet gennem hele børnehavetiden. Desuden har vi en vuggestuegruppe samt en  minigruppe som er en gruppe for børn med særlige behov:

Yngstegruppen 3 - 4 år
Hajerne

Mellemgrupper 4 - 5 år

Pingviner og Ugler

Ældstegruppen 5 - 7 år
Sommerfuglene

Vuggestuen

Ællingerne

Gruppen for børn med særlige behov
Spirerne