Alkoholpolitik

Alkoholpolitik i Søndermarkens Børnehus

I Søndermarkens Børnehus har vi et menneskesyn, der gør, at vi ønsker at tage hånd om mennesker, der ikke trives.
- Vi er opmærksomme på, at overforbrug af alkohol er et samfundsmæssigt problem.
- Vi er bevidste om, at forældres alkoholvaner ofte påvirker børns udvikling og generelle trivsel.
- Vi ved ligeledes, at forældres alkoholproblemer direkte skader børn - disse børn har samtidig en væsentlig øget risiko for selv at udvikle en række forskellige vanskeligheder.
- Vi vil gerne være en arbejdsplads, hvor vi generelt er opmærksomme på kollegers trivsel.

Det betyder at:
- vi informerer forældre om institutionens alkoholpolitik ved 1. forældresamtale.
- det er ikke tilladt for hverken personale eller forældre at indtage alkohol i arbejdstiden i institutionen. Dette inkluderer også arrangementer, arbejdsdage, sommerfester, fællesspisninger, lejr mm.
- vi serverer ikke alkohol til forældremøder, bestyrelsesmøder, o.lign.
- vi, med udgangspunkt i barnets trivsel, taler med forældre ved mistanke om overforbrug af alkohol.
- vi arbejder ud fra Vejle Kommunes handlevejledning vedrørende ”Børn i familier med alkoholproblemer”
- vi informerer nye kolleger om institutionens alkoholpolitik.
- vi konfronterer kolleger ved mistanke om alkoholrelaterede problemer. (Ved mistanke om alkoholproblemer hos lederen, konfronteres vedkommende af souschefen)