Nyt fra bestyrelsen

Vi har brug for jeres hjælp

Husk vi repræsenterer jer som forældre. I er meget velkommen til at tage fat i en fra bestyrelsen, hvis I har idéer eller udfordringer I ønsker vi skal tage op.

Der er oprettet en mailadresse til bestyrelsen, hvor du kan komme i kontakt med os, her kan du skrive om ideer, ris eller ros: sondermarken.bestyrelse@gmail.com - ellers er du også meget velkommen til at kontakt til os via DayCare

I kan se bestyrelsens mødekalender, dagsordner og referater på DayCare.

Følgende emner er noget bestyrelsen forventer at komme til at arbejde med på de kommende møder:
- Hvordan kan vi sikrer det bedst mulige samarbejde mellem institutionen og forældrene
- Inklusion i institutionen
- Bedst mulig udnyttelse af Søndermarkens ressource personer
- Implementering af digitale medier